Tradiční řemeslo

 

Obnova historických objektů respektováním původních pracovních postupů zajištující ochranu dochovaných hodnot. 

Neznalost a ignorování tradičních řemesel a technologií může mít za následek nenávratné poškození a hlavně postupnou ztrátu autenticity historického domu. Každý historický objekt ukrývá v sobě hmatatelné stopy umu, řemeslné zručnosti a výtvarného cítění svých stavitelů, ale i historické materiály a technologie, které jsou dnešní době průmyslového stavebnictví už vzdálené. 

Smyslem obnovy historických domů je prodloužit život jejich hmotné podstaty, jejich původních konstrukcí a detailů a zároveň stálým využíváním vdechnout nový život.
 

Ceny za práce na obnovách staveb jsou pevné a proto slevy na materiál a práci neposkytuji.

tesání trámů, ruční opracování dřeva


workshopy, ukázky řemesel

hliněné omítky

spárování, přírodní izolace

údržba, opravy historických staveb


tradiční řemeslo 

ruční opracování dřeva

 • vykreslení profilu trámu a brnknutí značkovací šňůrou
 • vrubování a hrubování sekerou hlavatkou
 • lícování sekerou širočinou 
 • hoblování ručními hoblíky
 • ruční vrtání 
 • příprava dřevěných spojovacích prvků a spojů

workshopy

ukázky tradičních řemesel a stavebních postupů

 • tesařství
 • truhlářství
 • šindelářství
 • práce s hlínou
 • prezentace původního nářadí
 • ukázka spárování roubené stěny 

hliněné omítky

příprava a aplikace

 • příprava hliněné směsi z místních zdrojů
 • dodání hotové hliněné omítky od českého výrobce
 • aplikace hliněné omítky
 • finální úprava povrchu vápnem
 • údržba a opravy hliněných omítek

spárování

opravy a nové spárování roubených staveb, izolace přírodním materiálem

 • příprava a očištění
 • maximální použití původního materiálu a řešení
 • práce s přírodním materiálem sláma, mech, dřevo, hlína
 • údržba a opravy spár v roubených konstrukcích

údržba, opravy

údržba a opravy staveb od základů po střechu

 • konzultace s architekty, statiky 
 • konzultace s pracovníky památkové péče
 • komplexní obnovy a údržby historických staveb
 • návrhy řešení
 • stavebně konstrukční sanace po napadení dřevokaznými škudci
 • zajištění ostatních řemesel např. kovář, klempíř